SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

تقویم شمسی

یک برنامه بنویسید که تقویم یک ماه را نمایش دهد. ورودی این مساله شروع روز مربوط به ماه است که عددی بین ۰ تا ۶ است. صفر برای شنبه و ۶ برای جمعه. همچنین ۶ ماه اول سال ۳۱ روزه و ۵ ماه ۳۰ روزه و اسفند ماه ۲۹ روزه فرض کنید. در ردیف اول تقویم روزهای هفته نوشته می‌شود و هر شماره هر روز در یک فضای ۴ تایی نمایش داده می‌شود. برنامه شما بایستی شماره یک ماه که عددی بین ۱ تا ۱۲ وشماره اولین روز ماه که عددی بین ۰ تا ۶ است را از ورودی دریافت کرده و تقویم ماه مربوطه را نمایش دهد.

ورودی نمونه

1 0

خروجی نمونه

 SAT SUN MON TUE WED TUR FRI
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ورودی نمونه

8 3

خروجی نمونه

 SAT SUN MON TUE WED TUR FRI
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
×
×