SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:14:28  start-date=0

یافتن کوچکترین عدد در لیست

برنامه یافتن کوچکترین عدد در یک لیست را بنویسید. در ابتدای ورودی تعداد اعداد لیست وجود دارد در ادامه ورودی به تعداد مورد نظر عدد وجود دارد. برنامه شما بایستی بتواند کوچکترین عدد در این لیست را بیابد و نشان دهد.

ورودی نمونه

4
12 19 5 11 
5

ورودی نمونه ۲

10
12 14 13 36 19 20 21 36 25 36

خروجی برنامه

12
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×