SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-05-30 16:39:17  start-date=0

کدگذاری کاراکتر

کد html خالی بنویسید که کدگذاری کاراکتری utf-8 در آن به کمک تگ meta تنظیم شده باشد. بخش body در این صفحه حاوی هیچ کاراکتری نیست. توجه نمایید که مقادیر پارامترهای تگ را در داخل علامت کوتیشن(") قرار دهید.
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×