SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

کدگذاری کاراکتر

کد html خالی بنویسید که کدگذاری کاراکتری utf-8 در آن به کمک تگ meta تنظیم شده باشد. بخش body در این صفحه حاوی هیچ کاراکتری نیست. توجه نمایید که مقادیر پارامترهای تگ را در داخل علامت کوتیشن(") قرار دهید.
×
×