SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

مرتب سازی سه عدد

برنامه‌ای بنویسید که سه عدد صحیح از ورودی دریافت نموده و آنها را به صورت مرتب از کوچک به بزرگ در خروجی نمایش دهد.

ورودی نمونه

5 7 4

خروجی نمونه

4 5 7
×
×